Участники

# Фамилия Имя Номер
1 ALIAKSANDR KORABAU
2 Barysovich Lizaveta
3 Boika Dzmitry
4 Dubok Yahor
5 Gusev Vasily
6 Herasimovich Artem
7 Ivaniuk Alex
8 Karmaza Karina
9 Kliushyn Aleh
10 Maksimov Evgenii
11 MALAICHIK DMITRY
12 Maroz Tatsiana
13 Maslouskaya Sviatlana
14 MIKHAILAU YURY
15 Romanovskaya Olga
16 RUDNITSKI VIACHASLAU
17 Sakharuk Khrystsina
18 SELIVANIUK NASTASSIA
19 Shyrchanka Siarhei
20 SIAHLIUK SIARHEI
21 Simonchyk Vera
22 Ugorich Alexander
23 Valevich Yury
24 Voginis Igor