Участники 21 км

Участники 5км

Участники 10,5км

Участники Online

# Фамилия Имя Номер
1 Aktysiuk Alla
2 Alexandr Shastitko
3 Azhel Dmitry
4 Babko Valery
5 Baranau Dzmitry
6 Barma Andrei
7 Bazhuk Svetlana
8 Byr Oleg
9 DROFA VITALII
10 Dziarachyts Vasili
11 Gomonchuk Anton
12 Gusev Vasily
13 Halimski Dzmitry
14 Hatalski Andrei
15 Hutavets Ihar
16 Huznarodau Aleh
17 Ivanou Aleh
18 Ivanov Vasili
19 Kalinka Ruslan
20 KAMINSKAYA TATSIANA
21 Kanashuk Ivan
22 Karaliuk Andrei
23 Katerinich Tania
24 Klimashonak Anzhela
25 Klimovich Tadevush
26 Kokatava Katsiaryna
27 Kozlowskij Konstantin
28 Kruk Kirill
29 Krylenko Dima
30 Kuptsou Mikalai
31 LAKUSTOV ALEXEI
32 Likhtarovich Siarhei
33 Liubas Anastasiya
34 Maksivov Evgenii
35 Maleichuk Katsiaryna
36 Matyuk Vyacheslav
37 Maziliauskas Vytautas
38 Misiukevich Vladislav
39 Nekrashevich Sergei
40 Nikitsina Alena
41 Novichenko Mikhail
42 Papou Ihar
43 Pashkevich Kristina
44 Radko Pavel
45 Rynhevich Aliaksandr
46 Rypinski Aliaksandr
47 Salavei Maksim
48 Sauchuk Dzmitry
49 Shabatiuk Denis
50 Shaitor Vladislav
51 Shchabetun Yauheni
52 Shchesiuk Andrei
53 SHKURKO NIKOLAI
54 Siadzkou Anton
55 SIANKEVICH VASILI
56 Silaev Artem
57 Sinyuk Ivan
58 Sots Vasiliy
59 STSEFANKOU ALIAKSEI
60 Tsikhaniuk Hanna
61 Urubleuski Siarhei
62 Ustsyanchik Viktor
63 Vishneuski Andrei
64 Volkau Mikhail
65 Volkava-Shpakouskaya Volha
66 YAUDASIUK VOLHA
67 Yermakovich Siarhei
68 Zhdanov Denis
69 Ziaziotka Tsimafei