Участники 21 км

Участники 5км

Участники 10,5км

Участники Online

# Фамилия Имя Номер
1 Dubok Yahor
2 DZIANIS SHABATSIUK
3 Gusev Vasily
4 Ivaniuk Alex
5 Karolik Yauhen
6 Kosilo Roman
7 Kovalev Vitalii
8 Maksimov Evgenii
9 MALAICHIK DMITRY
10 Maslouskaya Sviatlana
11 RUDNITSKI VIACHASLAU
12 Shyrchanka Siarhei
13 SIANKEVICH VASILI
14 Tsitser Ruslan
15 Valevich Yury
16 VAUCHKEVICH VIKTAR
17 Voginis Igor
18 Yeudakimau Pavel
19 YURCHANKA VASILI