Участники 21 км

Участники 5км

Участники 10,5км

Участники Online

# Фамилия Имя Номер
1 Dubok Yahor
2 Gusev Vasily
3 Ivaniuk Alex
4 Maksimov Evgenii
5 MALAICHIK DMITRY
6 Maslouskaya Sviatlana
7 RUDNITSKI VIACHASLAU
8 Shyrchanka Siarhei
9 SIANKEVICH VASILI
10 Valevich Yury
11 Voginis Igor
12 Yeudakimau Pavel