Участники 10 км

Участники 5км
Участники 21км
Участники Online

# Фамилия Имя Номер
1 Karmaza Karina
2 Kliushyn Aleh
3 LAZARAU DZMITRY
4 MIKHAILAU YURY
5 SIAHLIUK SIARHEI

# Фамилия Имя Номер
1 Barysovich Lizaveta
2 Bialetskiy Dzmitry
3 Boika Dzmitry
4 Maroz Tatsiana
5 Romanovskaya Olga
6 Sakharuk Khrystsina
7 SELIVANIUK NASTASSIA
8 Simonchyk Vera
9 Ugorich Alexander