Участники 10 км

Участники 5км
Участники 21км
Участники Online

# Фамилия Имя Номер
1 Karmaza Karina
2 Kliushyn Aleh
3 MIKHAILAU YURY
4 SIAHLIUK SIARHEI

# Фамилия Имя Номер
1 Barysovich Lizaveta
2 Boika Dzmitry
3 Maroz Tatsiana
4 Romanovskaya Olga
5 Sakharuk Khrystsina
6 SELIVANIUK NASTASSIA
7 Siankevich Vasili
8 Simonchyk Vera
9 Sokolova Alena
10 Ugorich Alexander