Участники 10 км

Участники 5км
Участники 21км
Участники Online

# Фамилия Имя Номер
1 Karmaza Karina
2 Kliushyn Aleh
3 LAZARAU DZMITRY
4 MIKHAILAU YURY
5 Selivonchyk Sergey
6 SIAHLIUK SIARHEI
7 Yakubovich Hanna
8 Yakubovich Siarhei
9 Yurkevich Nadezhda

# Фамилия Имя Номер
1 Andrasiuk Viktar
2 Barysovich Lizaveta
3 Barysovich Lizaveta
4 Bialetskiy Dzmitry
5 Boika Dzmitry
6 Kruzhilin Segrey
7 Maroz Tatsiana
8 NEKRASHEVICH SIARHEI
9 Romanovskaya Olga
10 Sakharuk Khrystsina
11 SELIVANIUK NASTASSIA
12 Simonchyk Vera
13 Ugorich Alexander