Участники 10 км

Участники 5км
Участники 21км
Участники

# Фамилия Имя Номер
1 Burina Anna
2 Karmaza Karina
3 Kliushyn Aleh
4 Krasneuski Andrei
5 LAZARAU DZMITRY
6 MIKHAILAU YURY
7 Saskavets Vitali
8 Selivonchyk Sergey
9 SIAHLIUK SIARHEI
10 Yakubovich Hanna
11 Yakubovich Siarhei
12 Yankovich Nastassia
13 Yankovskiy Dmitriy
14 Yurkevich Nadezhda

# Фамилия Имя Номер
1 Andrasiuk Viktar
2 Antaniuk Katsiaryna
3 Barysovich Lizaveta
4 Barysovich Lizaveta
5 Bialetskiy Dzmitry
6 Boika Dzmitry
7 Kachan Igor
8 Kruzhilin Segrey
9 Maroz Tatsiana
10 NEKRASHEVICH SIARHEI
11 Romanovskaya Olga
12 Sakharuk Khrystsina
13 SELIVANIUK NASTASSIA
14 Simonchyk Vera
15 Ugorich Alexander