Результаты Online

Имя Фамилия Дистанция Итоговое время Темп Номер
Roman Matusevich 3.04 00:20:23.35 06:48 51
Artsiom Kruhlei 10 00:56:47.35 05:41 54
Tatsiana Malakhouskaya 5.01 00:30:28.35 06:05 101
Iryna Yaroshyk 9.82 00:55:23.35 05:33 103
MIKALAI FIADOTAU 15.01 01:20:33.35 05:22 104
Igor Petrov 15.3 01:24:35.35 06:43 105
Aleh Rabchuk 12.32 00:58:08.35 04:45 110
Aliaksandr Kouka 5 00:44:04.35 08:48 112
Grigory Kulikov 10.02 01:03:00.35 06:16 113
Anastasiya Tsishkavets 17.01 01:36:17.35 05:40 114
Aliaksandr Biarynchik 21.31 02:10:31.35 06:07 115
Vladimir Prohorenko 12.01 01:11:20.35 05:56 116
Vladimir Mishankin 21.46 03:07:51.35 07:53 119
Alyaksandr Sheshka 15.27 01:08:57.35 04:27 120
Olga Sevchenko 5.26 00:34:11.35 06:49 121
Yauheni Buinouski 5.02 00:34:11.35 06:49 122
Alena Fiadotava 10.01 00:57:16.35 05:43 123
Ihar Ivanchuk 5 00:31:44.35 06:20 124
Aliaksandr Fiadotau 5.01 00:30:49.35 06:09 125
Nadzeya Vishneuskaya 4.4 00:32:54.35 07:28 126
IHAR HUBARENKA 10.13 01:05:52.35 06:30 127
Tatyana Shestak 12.04 01:16:01.35 06:19 128
Viktor Popkov 9.81 01:11:57.35 07:20 132
Anton Patapchuk 10 00:53:50.35 05:23 133
VALERY YUDAYEU 21.12 01:43:54.35 04:55 134
Dina Korobeiko 10.24 00:59:11.35 05:46 135
Oleg Bogush 5.09 00:29:50.35 05:51 137
Boris Bogush 5.09 00:29:50.35 05:51 138
Aliaksei Stsefankou 11.66 01:06:16.35 05:42 139
Polina Paranok 42.3 04:48:57.35 06:50 140
Volha Kalesnik 3.12 00:20:37.35 06:36 141
Vadzim Tupikin 4.49 00:23.51.35 05:19 142
Viktoryia Osipchyk 5.76 00:45:00.35 07:48 143
Yana Gordionok 5.1 00:41:38.35 08:09 144
Oleg Melnikov 10.6 00:49:27.35 04:39 145
Anastasia Haidukevich 9.05 00:49:27.35 04:39 146
TIMOSHEYKA LUKASHEVICH 5.92 00:32:30.35 05:29 147
Yauhen Bury 16 01:42:54.35 06:26 148
Yuriy Safonov 21.12 02:16:30.35 06:11 149
Darya Zhuk 21.18 02:18:15.35 06:32 150
Maksim Salenikovich 15 00:57:16.35 05:43 155
Vitali Kaleichyk 14.3 01:15:52.35 05:13 156
Dmitry Karabach 11.39 00:59:28.35 05:13 157
Aleksandr Kot 18.01 01:32:34.35 05:07 158
Polina Kozharskaya 8.15 01:08:39.35 08:25 159
Angelina Privalova 10.55 01:03:37.35 06:02 160
Uladzimir Stsiapanau 5 00:26:22.35 05:24 161
Aliaksandr Savchenko 8.01 00:54:21.35 06:47 162
Khrystsina Sakharuk 23 02:18:07.35 06:00 163
Katsiaryna Maksimenka 22.01 02:15:48.35 06:10 164
NASTASSIA LUKYANCHYK 21.11 02:08:55.35 06:07 165
Alexandra Sakhashchyk 1.6 00:10:22.35 06:28 166
Aleksandr Kukharchuk 17.19 01:12:31.35 04:13 167
Katsiaryna Prakapovich 6.05 00:45:21.35 07:10 169
Anastasiya Kakhanchyk 5 00:29:25.35 05:53 173
Julia Stsiopina 6.01 00:37:27.35 06:14 174
Sviatlana Sokalava 11.11 01:11:32.35 06:26 177
Yauhen Sokalau 3.37 00:45:08.35 05:43 178
Viktoria Yakaviuk 10.02 01:05:28.35 06:32 179
Svetlana Bazhuk 15.5 01:40:35.35 06:29 181
Dzmitry KAROTKI 6.9 00:46:07.35 06:41 182
Evgen Bampi 5.2 00:32:24.35 06:08 183
Tanya Samartseva 5.03 00:37:09.35 07:23 184
Sergey Nevski 21.1 02:43:20.35 07:44 186
Artsiom Bryl 21.32 02:11:37.35 06:10 187
Ruslan Kalinka 21.21 01:49:35.35 05:10 189
Igor Kachan 13.53 01:05:44.35 04:51 190
Dzmitry Kuzmich 5.27 00:49:51.35 09:03 191
Aliaksandr Kanstantsinau 6.02 00:32:38.35 05:25 193
DZIANIS VAITOVICH 21.24 01:42:43.35 04:50 194
Vytautas Maziliauskas 21.25 01:58:09.35 05:34 196
Marina Kravchenko 10.52 01:07:15.35 06:23 198
Katsiaryna Puch 5.55 00:43:26.35 07:49 608
Yuri Lepesa 3.05 00:43:26.35 07:49 609
Siarhei Kakhno 10.55 00:59:12.35 05:37 615
Nadezhda Yurkevich 16 01:41:43.35 07:49 444
Dmitry Fedorenko 5.2 00:34:42.35 06:20 616
Alexandr Lysak 4.08 00:19:01.35 04:39 621
Andrei Alekhnik 17.28 01:24:42.35 04:54 102
Katsiaryna Kunts 11 01:01:56.35 05:37 106
Maryna Shumskaya 7.15 00:48:09.35 06:43 107
Alexandra Skurchik 3.2 00:28:27.35 08:52 108
Alesya Grigorovich 15 00:57:16.35 05:43 109
Natallia Kasperovich 15 00:57:16.35 05:43 117
Vladimir Kozupeev 15 00:57:16.35 05:43 118
NATALLIA SUSHKO 4.44 00:32:10.35 07:15 129
PAVEL PETROV 15 00:57:16.35 05:43 130
EGOR Sazanovich 15.02 01:30:33.35 06:01 131
Pavel Charnulich 15 00:57:16.35 05:43 136
ULADZIMIR SUKHIY 15 00:57:16.35 05:43 152
Valentin Gerascin 15 00:57:16.35 05:43 153
Ekaterina Kostochko 7 01:07:02.35 15:27 170
VITALI BAURYN 5 00:36:35.35 07:16 171
Aleh Haivuk 3.71 00:25:25.35 06:51 172
Anton Novik 10.28 01:02:32.35 04:29 175
Elena Pavluchkova 11 01:31:41.35 08:01 176
Yury Tserashonak 15 01:26:39.35 05:43 180
Nikita Shastitko 12.5 01:22:16.35 06:36 185
Ulyana Samartseva 1.6 00:12:16.35 05:43 188
Vova Sudalenko 25.19 02:17:57.35 05:29 192
Hanna Vatlina 6.88 00:52:01.35 07:33 195
Artur Yarmalovich 5 00:28:13.35 05:37 197
Uladzimir Mikhnavets 5.1 00:34:21.35 06:44 610
Sviatlana Dzialendzik 5.1 00:34:21.35 06:44 611
Alena Sokolova 12.21 01:12:16.35 05:54 612
MARYIA PARTSIANKA 5 00:31:44.35 06:20 613
Vasily Gusev 15 01:33:08.35 06:10 614
Aleksei Hrechyshkin 3 00:20:03.35 06:38 617
Polina Vasilenko 15 01:07:15.35 06:23 618
VIKTAR VAUCHKEVICH 42.2 04:12:45.35 05:59 619
Alina Shumskaia 17.34 01:57:03.37 06:47 620
Aleh Kliushyn 11.3 01:00:00.35 05:19 622
Vasili Siankevich 10.6 01:05:00.35 06:07 623
Dzmitry Bialetskiy 12.14 01:04:17.35 05:18 624
Nicklas Gustafson 3 00:20:03.36 07:38 625
Alexei Osmushnikov 3 00:20:03.37 08:38 626
Siarhei Osmushnikov 3 00:20:03.38 09:38 627
Snezhanna Dvoryaneva 42.29 02:45:40.39 04:18 628
Aliaksei Ryzhkou 48 05:37:03.40 07:11 629
Yauhen Karolik 3 00:20:03.40 11:38 630
Oleg Anastassov 3 00:20:03.40 11:38 631
Katsiaryna Kondzikava 15 01:27:34.40 05:49 632
Den Minuchyts 5.25 00:34:34.40 06:35 633
Lyuda Yepimashko 10 01:19:03.40 07:10 634
IHAR PARSHANKOU 5 00:37:03.40 06:38 635
ALENA STANKEVICH 62.4 04:34:03.40 11:38 636
VOIN SVETA 20 01:55:03.40 05:46 637
Mikhail Konnov 6.7 00:36:58.40 05:31 638
Viktor Mikuts 6.6 00:41:38.40 06:15 639
Dzmitry Fedasiuk 10 01:04:03.40 06:26 640
RUSLAN ROMANCHUK 3 00:20:03.39 10:38 888
Tatyana Burdo 8 00:54:30.38 06:44 641
LIUBOU KURANKOVA 5 00:32:05.39 06:24 642
VIKTORYIA KURANKOVA 5 00:35:56.39 07:11 643
Raman Tsitok 8.77 00:40:32.39 04:38 644
Vladimir Petrunin 3 00:20:03.39 10:38 645
Vitali Buinevicn 3 00:20:03.39 10:38 646
Volha Yaudasiuk 21.1 02:18:11.39 06:32 647
IRYNA AKHRYMUK 3 00:20:03.39 10:38 648
Olga Punko 3 00:20:03.39 10:38 649
Lizaveta Barysovich 3 00:20:03.39 10:38 650
DZMITRY KLIMOVICH 5.82 00:41:46.39 07:10 651
Igor Yarmonchik 6.19 00:32:37.39 05:16 652